Външно оценяване

 

Национално външно оценяване 2024 година

Заповед за провеждане на НВО и график на дейностите 

График на дейностите по приемане на ученици в 8. клас 

 

Национално външно оценяване 2022 год.

График на дейностите на НВО

Прием на ученици след 7. клас

Инструктаж за ученика за НВО –  4 клас

Заповед за определяне датите за НВО в 4, 7 и 10 клас 

 

Национално външно оценяване

2021 год.

Заповед за прием на ученици в осми клас

Резултати Български език и литература 4 клас

Резултати Mатематика 4 клас

Справка за средните резултати 4 клас

 

 

Национално външно оценяване

2019 год.

 

Информация за НВО – 7. клас

Инструктаж за ученика – 4. клас

Дати за провеждане на НВО 7-ми клас

Статистика НВО по БЕЛ за  2018 год.

Статистика НВО по математика за 2018 год.

 

Заповед РД-09-1709 за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО за 4 и 7 клас

 

Наредба №10 за организация на дейностите – http://zareformata.mon.bg/documents/naredba_10_01.09.2016_organizacia_dejnosti_obr.pdf

 

Наредба № 11 за оценяване на резултатите- http://zareformata.mon.bg/documents/naredba_11_01.09.2016_ocenjavane.pdf

 

Модел за НВО по български език за 7 кл. 2019 г.

 

Модел за НВО по математика за 7 кл. 2019 г.