Проект „Твоят час“

 

Групи за занимания по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения за учебната 2017/2018 год.-

заповед групи

 

График на заниманията по проект „Твоят час“-2016/2017 год.

 

 

 

 

 

Ателие за плъсти

 

Студио Театър и слово

 

Природа, Човек, Химия

      Вестник на групата  – брой 1                               

      Вестник на групата – брой 2

      Вестник на групата – брой 3

     Вестник на групата – брой  4