Резултати от проведените събеседвания за свободните позиции

 
1. За позиция Ресурсен учител – Росица Кирова
2. За позиция Психолог – Мария Иванова
3. За позиция  Учител по история и цивилизации; география и икономика – Данаил Стоев
    С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места! 

Няма възможност за коментари

Няма възможност за коментари в тази статия