Резултати от математическо състезание „Европейско кунгуру“

 

Първи клас

Втори клас

Трети клас

Четвърти клас 

 

Няма възможност за коментари

Няма възможност за коментари в тази статия