Самооценяване

 

Обобщени резултати от проучване сред родителите – тук

Обобщени резултати от проучването сред учениците за качеството на предлаганото образованиетук

Информация за самооценяването на образователната институция тук

Заповед за създаване на работна група – 1   тук

Заповед за създаване на работна група – 2 – тук

Програма за дейността на работната група – тук

Резултати от проведената анкета сред учителите – тук

Обобщени резултати от проучване сред учителите