Насоки за обучение в извънредна епидемична обстановка

 

Заповед насоки МЗ

Заповед насоки МОН

Заповед Директор – 09.11.2021

Няма възможност за коментари

Няма възможност за коментари в тази статия