Прием в 1 клас

 
 
 
Прием за учебна 2021/2022 г.
 
 
Прием за учебна 2019/2020 година
 
 
Прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 год.
 
Прием на ученици в първи клас за учебна 2016 / 2017 год.
 
Записване на ученици в първи клас
 
Как избрах училище за моето дете?