Графици

 

Учебна 2021/2022 година

Първи  срок

Заповед за начало и край на учебния ден

Заповед за утвърждаване на  класните ръководители

Седмично разписание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shkolyar1