Графици

 

Учебна 2023 / 2024 година

ВТОРИ СРОК

Седмично разписание

График контролни и класни 2 срок 

График за консултации с ученици

 

ПЪРВИ СРОК

 

Учебна програма 

Организация на учебния ден

Родителски срещи

График за консултации с ученици

График за консултации с родители

График модули ФВС

Дежурства на учителите

Програма ЦДО

Заповед класни ръководители

График контролни и класни 1 срок

Дневен и седмичен режим

 

 

Учебна 2022 / 2023 година

Втори срок

График за консултации с ученици

График за консултации с родители

График на контролните и класните работи

График спортни дейности

График за дежурство на учителите

Седмично разписание, одобрено от РЗИ 

 

 

Първи срок

Седмично разписание

График контролни и класни работи

График за консултации с ученици

График за консултации с родители

График Модули ФВС

Заповед класни ръководители

Противоепидемични мерки

Учебна 2021/2022 година

Втори срок

Седмично разписание за 1. – 7. клас

График контролни и класни

График за консултации с ученици 

График за консултации с родители 

График за спортните дейности 

График за дежурство на учителите 

 

 

 

Първи  срок

Заповед за начало и край на учебния ден

Заповед за утвърждаване на  класните ръководители

Седмично разписание 

Дневен и седмичен режим

График за консултации с ученици

График контролни и класни работи

График родителски срещи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shkolyar1