Занимания по интереси

 

Училищна програма за занимания по интереси 2022/2023 г.

Училищна програма за заниманията по интереси 2019/2020 год. –  тук

Информация относно организацията на дейностите по интереси – тук

Необходими документи – анкета и заявление

Електронна платформа – https://class.mon.bg/

Нашето училище в платформата –

   https://class.mon.bg/ShowNews.aspx?NewsId=1250

    https://class.mon.bg/ShowNews.aspx?NewsId=1264