Учителски екип

 

Picture1

Марина Семова, директор – портфолио

Малина Дичева

Малина Дичева, младши учител 1-4 клас – портфолио

Янка Влайкова

Янка Влайкова, старши учител 1-4 клас –портфолио

Ангел Димов

Ангел Димов, старши учител 1-4 клас – портфолио

Светлана Калъчева

Светлана Калъчева, учител 1-4 клас – портфолио

фэ

Виктория Жекова, ст. учител по БЕЛ и изобр. изкуство – портфолио

Миглена Александрова

Миглена Александрова, старши учител по английски език – портфолио

Антонина Георгиева

Антонина Георгиева, старши възпитател – портфолио

Петко Петков

Петко Петков, старши учител по история , география и ФВС – портфолио

Без име

Неда Райчева- възпитател начален етап портфолио

Маргарита Атанасова – старши учител по математика Портфолио

     Виолета Златарска – учител        начален етап портфолио

 

                                   Бивши учители

 

Маруся Филипова                            Тодорка Станчева                                   Николинка Димитрова

Маруся Филипова- портфолио          Тодорка Станчева- портфолио       Николинка Димитрова-  портфолио

 

Катерина Михайлова

Портфолио