Механизъм за действие и алгоритъм към него в случай на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище